Planontwikkeling


Bouwen en verbouwen is een redelijk complex en tijdrovend proces, zeker wanneer er hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Eisen en regels stapelen zich op en deskundigheden en verantwoordelijkheden zijn steeds meer afgebakend. Niemand is meer verantwoordelijk voor het totaal en door het ontbreken van een integrale aanpak worden veel fouten gemaakt.

Als adviseur planontwikkeling geef ik namens de opdrachtgever leiding aan het totale bouwproces (of delen er van). Ik zorg voor een planning, een programma van eisen, het selecteren en aansturen van professionals (architect, adviseurs, uitvoerders) en het bewaken van de voortgang (waaronder planologische en vergunningsprocedures), de kwaliteit en de kosten.

Het traject kan ook beginnen met een onderzoek naar de planologische haalbaarheid en inpassing van het project. Ik ben vertrouwd met de wetgeving en de procedures op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Door mijn jarenlange bestuurlijke ervaring opereer ik optimaal op het snijvlak tussen overheid en particulier initiatief.

Projecten

 

 

  


ARCHITECTENBUREAU

ADVIESBUREAU
profiel
duurzaam bouwen
planontwikkeling

AD VAN DE VEN

CONTACT

LINKS